ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 

Предња корица.

Крагујевац и његово привредно подручје – прилог привредној и социјалној географији града и околине

Књига 8

 

UDK 338(497.11 Крагујевац)
Година издања: 1956
Аутори: Мирослав Д. Поповић
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Утицајне сфере градова у долини Велике Мораве

Књига 7

 

UDK 908(497.11-21)
Година издања: 1955
Аутори: Олга Савић
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Висок – привредно-географска испитивања

Књига 6

 

UDK 908(497.11)
Година издања: 1955
Аутори: Гаврило Видановић-Сазда
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Рељеф слива Ресаве

Књига 5

 

UDK 551.435.11(282.2 Ресава)
Година издања: 1953
Аутори: Ђорђе П. Паунковић
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Скретање вертикала у Србији

Књига 4

 

UDK 623.64(497.11)
Година издања: 1952
Аутори: Стеван П. Бошковић
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Привредно-географскe карактеристикe слива Јасенице

Књига 3

 

UDK 911.3:338(497.11 Шумадија), 551.435.11(282.2 Јасеница)
Година издања: 1951
Аутори: Милисав Лутовац
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Привредно-географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области

Књига 2

 

UDK 908(497.113 Фрушка Гора)
Година издања: 1951
Аутори: Бранислав Букуров
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

Предња корица.

Прилози географији Банатске пешчаре

Књига 1

 

UDK 913(497.113 Banatska Peščara)
Година издања: 1949
Аутори: Боривоје Ж. Милојевић, Милорад Васовић, Павле Хрћан
Уредник: академик Петар С. Јовановић