Стипендисти и волонтери

У зависности од потреба и могућности, Институт може да ангажује на истраживачким пројектима студенте докторских студија у области гео-наука, као и стипендисте Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, које финансира Министарство. Студентима се додељују ментори, у зависности од њиховог образовног профила и професионалних интересовања. Ментор надгледа њихове истраживачке задатке и сарађује са њима на изради њихове докторске дисертације. У зависности од наставног програма, од студента се захтева достављање годишњег извештаја о раду, које доставају својим менторима који даље подносе финални извештај Министарству, чиме дају предлог за даље ангажовање студената и продужење њиховог стипендирања. Додатно, Институт може, ако је потребно, да ангажује студенте географије, као волонтере и стручне сараднике, који својим волонтерским раду у Институту стичу одређена знања и компетенције за научно-истраживачки рад и ангажовање на истраживачким пројектима.