Спољни сарадници

Спољни сарадници Института су лица, са научним или истраживачким звањем, која нису стално запослена у Институту, а ангажована су на пројектима Института, као и стручна лица на пословима подршке реализацији научноистраживачког рада Института.