Спољни сарадници

Спољни сарадници Института су лица, са научним или истраживачким звањем, која нису стално запослена у Институту, а ангажована су на пројектима Института, као и стручна лица на пословима подршке реализацији научноистраживачког рада Института.

 

Дејан Рончевић

Дејан Рончевић, администратор информационих система

Kontakt:

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 236 594

 

Драго Каностревац

Драго Каностревац, вебмастер

Kontakt:

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2638 794

Број мобилног телефона: +381 63 369 398