ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 

Предња корица.

Хидрогеографска студија реке Ђетиње

Књига 76

ISBN 978-86-80029-47-4

UDK 911.2:556(497.11), 628.1(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Драгана Милијашевић
Уредник: Милан Радовановић

 

 

 

Предња корица.

Клима Старе планине

Књига 75

ISBN 978-86-80029-45-0

UDK 551.582(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Бошко Миловановић
Уредник: Мирчета Вемић

 

 

 


Предња корица.

Хидрогеографска студија реке Скрапеж

Књига 74

Година издања:: 2009
Аутори: Јелена Ковачевић Мајкић
Уредник: Милан Радовановић

 

 


Предња корица.

Просторно-функционална повезаност насеља општине Стара Пазова са урбаним системом Београда

Књига 73

Година издања:: 2009
Аутори: Просторно-функционална повезаност насеља општине Стара Пазова са урбаним системом Београда
Уредник: др Гордана Војковић

 

 


Предња корица.

Контактне и структурне одлике карста Џевринске греде

Књига 72

Година издања:: 2008
Аутори: Јелена Ћалић
Уредник: Марина Тодоровић

 

 


Предња корица.

Сунчева активност и шумски пожари

Књига 71

Година издања:: 2008
Аутори: Милан Радовановић, Joao Fernando Pereira Gomes
Уредник: Јасмина Ђорђевић

 

 


Предња корица.

Хидрогеографска студија реке Лепенице

Књига 70

Година издања:: 2007
Аутори: Ана Милановић
Уредник: Јасмина Ђорђевић

 

 


Предња корица.

Слив Голијске Моравице – хидролошка анализа

Књига 69

Година издања:: 2007
Аутори: Марко Урошев
Уредник: Милан Радовановић

 

 


Предња корица.

Глацијални рељеф на Волујаку са Биочем и Маглићем

Књига 68

Година издања:: 2007
Аутори: Милован Миливојевић
Уредник: Мирчета Вемић

 

 


Предња корица.

Теоријско-методолошке основе манифестационог туризма

Књига 67

Година издања:: 2006
Аутори: Жељко Бјељац
Уредник: Иван Б. Поповић