ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Површинска крашка морфологија Мокре Горе и Жљеба

Књига 43

Година издања: 1995
Аутори: Љубомир Менковић
Уредник: академик Стеван Карамата


Предња корица.

Општина Мионица

Књига 42

Година издања: 1995
Аутори: Група аутора
Уредник: др Живадин Јовичић


Предња корица.

Цикличност сушних и водних периода у Србији

Књига 41

Година издања: 1994
Аутори: Мирослав Оцокољић
Уредник: др Верка Јовановић


Предња корица.

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – антропогеографско-етнолошке, демографске, социолошке и културолошке карактеристике

Књига 40/2

Година издања: 1995
Аутори: Група аутора
Уредник: др Драгослав Антонијевић, др Милован Радовановић


Предња корица.

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – одлике природне средине

Књига 40/1

Година издања: 1994
Аутори: Група аутора
Уредник: др Раденко Лазаревић


Предња корица.

Скретање вертикала у Србији

Књига 4

UDK 623.64(497.11)
Година издања: 1952
Аутори: Стеван П. Бошковић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Општина Смедерево

Књига 39

Година издања: 1992
Аутори: Група аутора
Уредник: др Милан Бурсаћ


Предња корица.

Смртност становништва Београда

Књига 38

Година издања: 1992
Аутори: Гордана Војковић
Уредник: др Милован Радовановић


Предња корица.

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – друштвено-економски развој, организација и коришћење простора

Књига 37/3

Година издања: 1991
Аутори: Група аутора
Уредник: др Милован Радовановић


Предња корица.

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – демографски развој и особености социјалног простора

Књига 37/2

Година издања: 1990
Аутори: Група аутора
Уредник: др Милован Радовановић