Научна сарадња

Научна, односно међуинституционална сарадња се спроводи већ дужи низ година у оквирима основних активности Института. Сарадња се обавља са међународним и националним институцијама које се баве истим или комплементарним делатностима. Циљ склапања међуинституционалних споразума и уговора јесте развој научно-техничких веза, организација заједничких истраживачких програма у области теренских и кабинетских истраживања, развоја нових метода истраживања, научних стажирања истраживача и стручног особља, организација научних скупова и конференција, те размена предавачких искустава.

Програми се односе на следеће категорије интер-институционалне сарадње:

  • Билатералну сарадњу
  • Прекограничну територијалну сарадњу
  • Сарадњу са регионалним и интернационалним институцијама
  • Сарадњу у оквиру Европске Уније и шире

Од 2015. године у оквиру Института формирана је посебна јединица за спровођење међуинституционалне сарадње. Сарадници из канцеларије за међународну сарадњу управљју пројектима, програмима и другим видовима сарадње са интернационалним, али и домаћим партнерима.

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Slovenija poseta 2009 02


САРАДЊА У НАЦИОНАЛНИМ ОКВИРИМА

Teren 2009 13