Одељење регионалне географије

Одељење регионалне географије бави се регионалним истрживањима (регионална географија, геополитика, економска географија), превасходно на простору Србије и Балкана, али и шире. За основни предмет проучавања узима се комплекс природних и друштвено-економских појава на одређеном простору, као и њихови међусобни односи, са циљем изучавања и утврђивања њиховог географског распростирања. Врши се географска регионализација и изучава проблематика везана за регије и регионе, анализирају се развојна обележја држава и регија Европе и света.

 

Дарко Вуковић

проф. др Дарко Вуковић, редовни професор, виши научни сарадник, руководилац одељења

Научне области: економска географија, геополитика, економија

Биографија


Драгана Миљановић

др Драгана Миљановић, научни сарадник

Научне области: заштита животне средине, просторно планирање

Биографија


Милена Панић

др Милена Панић, научни сарадник

Научне области: просторно планирање, заштита животне средине, управљање отпадом

Биографија


Тамара Јојић Главоњић

др Тамара Јојић Главоњић, научни сарадник

Научне области: заштита животне средине, просторно планирање

Биографија