ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 

Предња корица.

Општина Голубац – природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја

Књига 100

ISBN 978-86-80029-84-9

Година издања: 2024
Аутори: Добрила Лукић, Марко Д. Петровић, Сара Станић Јовановић
Уредник: Тамара Гајић

 

 

Предња корица.

Туризам Вршачких планина

Књига 89

ISBN 978-86-80029-65-8

Година издања: 2015
Аутори: Жељко Бјељац и Јован Ромелић
Уредник: Александра Терзић

 

 

Предња корица.

Перспективе развоја културне руте "Тврђаве на Дунаву" у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије

Књига 88

ISBN 978-86-80029-61-0

Година издања: 2014
Аутори: Александра Терзић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

Предња корица.

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 86

ISBN 978-86-80029-60-3

Година издања: 2013
Аутори: Јована Тодорић
Уредник: Дарко Вуковић

 

 

Предња корица.

Трансформација периурбаног простора Београда

Књига 85

ISBN 978-86-80029-59-7

UDK 711.582.5(497.11), 911.375.12(497.11)
Година издања: 2013
Аутори: Александра Спалевић
Уредник: Александра Спалевић

 

 

Предња корица.

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 84

ISBN 978-86-80029-57-3

UDK 911.37:314(497.11-14), 711.2(497.11-14)
Година издања: 2012
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Југослав Нинковић

 

 

Предња корица.

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 83

ISBN 978-86-80029-53-5

UDK 314.114(497.113 Pančevo)"1921/2002", 314.15(497.113 Pančevo)
Година издања: 2011
Аутори: Весна Лукић

 

 

Предња корица.

Туристичке манифестације у Србији

Књига 82

ISBN 978-86-80029-52-8

UDK 338.48-61(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Жељко Бјељац
Уредник: Иван Б. Поповић, Весна Лукић

 

 

Предња корица.

Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату

Књига 81

ISBN 978-86-80029-51-1

UDK 338.48-6:502/504(497.11), 502.2/.5(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Јована Бранков
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

Предња корица.

Управљање опасним отпадом - планирање, организација, функционисање система

Књига 80

ISBN 978-86-80029-50-4

UDK 628.4.045
Година издања: 2010
Аутори: Милена Панић
Уредник: Жељко Бјељац