ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 

Предња корица.

Општина Голубац – природне и антропогене одлике у својству туристичког развоја

Књига 100

ISBN 978-86-80029-84-9

Година издања: 2024
Аутори: Добрила Лукић, Марко Д. Петровић, Сара Станић Јовановић
Уредник: Тамара Гајић

 

 

Предња корица.

Стари народни спортови, игре и надметања – очување, преношење знања и презентација

Књига 99

ISBN 978-86-80029-83-2

Година издања: 2024.
Аутори: Жељко Бјељац, Јована Бранков
Уредник: Александра Терзић

 

 

Naslovna Milena

СОЦИЈАЛНА РАЊИВОСТ ОД ПРИРОДНИХ ХАЗАРДА У СРБИЈИ

Књига 98

ISBN: 978-86-80029-82-5

UDK: 351.862(497.11); 005.334:504.4(497.11)

Година издања: 2022
Аутори: Милена Панић
Уредник: Ана Милановић Пешић

 

 

Предња корица.

Улога објеката геонаслеђа у туризму Подунавља Србије

Књига 96/97

ISBN 978-86-80029-79-5; 978-86-80029-80-1

Година издања: 2019/2020
Аутори: Добрила Лукић и Марко Д. Петровић
Уредник: Јована Бранков

 

 

Предња корица.

Развојна улога руралних насеља Централне Србије

Књига 95

ISBN 978-86-80029-78-8

Година издања: 2019
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Злата Вуксановић Мацура

 

 

Предња корица.

Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења

Књига 94

ISBN 9788670257245

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Ана Милановић Пешић, Јелена Ћалић, Марко Петровић, Александра Терзић

 

 

Предња корица.

Природни фактори колебања климе у Србији

Књига 93

ISBN 978-86-80029-72-6

UDK 551.583(497.11)
Година издања: 2017
Аутори: Бошко Миловановић
Уредник: Милан Радовановић

 

 

Предња корица.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ 1947–2017.
Историјат и перспективе

Књига 92

ISBN 978-86-80029-71-9

Година издања: 2017
Аутори: Жељко Бјељац, Ана Милановић Пешић, Марко Д. Петровић, Радмила Милетић, Марија Дробњаковић, Јована Тодорић, Александра Спалевић, Јасна Стојановић, Стефан Денда
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

Предња корица.

Географија Србије

Књига 91

ISBN 978-86-80029-70-2

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Милан Радовановић

 

 

Предња корица.

Мали градови - демографски потенцијал Србије

Књига 90

ISBN 978-86-80029-69-6

UDK 711.435:314(497.11)
Година издања: 2016
Аутори: Власта Кокотовић Каназир
Уредник: Жељко Бјељац