Карте и атласи

Сва посебно штампана издања карата и атласа Института доступна су у институтској библиотеци као штампана издања, док су уметнуте карте, карте прилози и картографске скице налазе не само у издањима Института него и у многим другим публикацијама научних и издавачких установа, како у земљи тако у иностранству.

 

СПИСАК КАРАТА И АТЛАСА

  

др Мирчета Вемић (2012):

Карта сељачког устанка у Видинском пашалуку 1850. године.

др Мирчета Вемић (2005):

Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871–1877. год.

др Предраг Ђуровић (1998):

Спелеолошки атлас Србије

др Милан Бурсаћ (1992):

Размештај Срба, Црногораца и Југословена у Републици Босни и Херцеговини и Републици Хрватској, 1:1.000.000

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Одбор за геодинамику САНУ (1992): 

Геоморфолошка карта Југославије, 1:500.000

др Милош Заремски (1990):

Геоморфолошка (морфоструктурна) карта Србије, 1:500.000

др Мирослав Милојевић, Марина Тодоровић (1984):

САП Косово – Аграрна густина насељености по општинама

др Мирослав Милојевић (1984):

Подручје града Београда – Пољопривредна карта

др Мирослав Милојевић, Марина Тодоровић (1983):

САП Војводина – Аграрна густина насељености по катастарским општинама

др Мирослав Милојевић, Марина Тодоровић (1983):

Општина Горњи Милановац – економска карта

др Мирослав Милојевић, Марина Тодоровић, Радмило Јовановић (1983):

Шумадија – Густина насељености по катастарским општинама

др Мирослав Милојевић (1983):

Социјалистичка Република Србија – Пољопривредне површине према начину коришћења по општинама

др Мирослав Милојевић (1983):

Општина Љубовија – Економска карта

др Мирослав Милојевић (1982):

Општина Младеновац – Пољопривредна карта

др Мирослав Милојевић (1979):

Општина Ваљево – Економска карта

др Мирослав Милојевић (1969):

Социјалистичка аутономна покрајина Војводина – Аграрно-географска карта

др Мирослав Поповић, др Мирослав Милојевић (1962):

Народна Република Србија – Аграрно-географска карта – Размештај биљне производње


Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871–1877. год.

Карта, посебно издање, књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877", 323.11:528.94(497.11)"1871/1877", 821.163.41.09-992
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ