Адреса

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9

11000 Београд

Директор

др Милан Радовановић, директор

Телефон: +(381) 11 2636 276

Fax: Факс: +(381) 11 2637 597

Петар Нешић, секретар

Телефон: +(381) 11 2636 594, +(381) 11 2636 395, +(381) 63 1966 910

Факс: +(381) 11 2637 597

Канцеларија за међународну сарадњу

др Јелена Ћалић

Телефон: +(381) 11 2636 594

Факс: +(381) 11 2637 597

Библиотека

Добрила Стајић, библиотекар

Телефон: +(381) 11 2638 790

Факс: +(381) 11 2637 597

Сајт

др Александра Терзић, уредник

Телефон: +(381) 64 2604 013

Факс: +(381) 11 2637 597

Драго Каностревац, вебмастер

Седиште Института