Сарадња у Србији

Географски институт "Јован Цвијић" САНУ од свог оснивања негује добре контакте са бројним институцијама и организацијама на националном нивоу у домену сопствене и комплементарних делатности. Међуинституционална сарадња се потврђује ступањем у контакт са особама из Канцеларије за међуинституционалну сарадњу и упућивањем писаног предлога за сарадњу, те потписивањем типског споразума о сарадњи између две или више институција, а ради остваривања заједничких циљева, техничке подршке и пројеката.

Организација потписник: Археолошки институт, Београд, Београд, Србија
Датум потписивања: 13.02.2017. годинеДана 13.02.2017. године склопљен је споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Археолошког института. Споразум су потписали директор Географског института САНУ др Милан Радовановић и директор Археолошког института др Миомир Кораћ.

Организација потписник: Војногеографски институт, Београд, Србија
Датум потписивања: 20.01.2014. годинеСа задовољством Вас обавештавамо је 20.01.2014. године у Војногеографском институту потписан споразум о научнотехничкој сарадњи између Географског института „Јован Цвијић” САНУ и Војногеографског института. Споразум су потписали директор Географског института САНУ др Милан Радовановић и начелник ВГИ пуковник доц. др Стеван Радојчић.