ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 


Предња корица.

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 86

Аутори: Јована Тодорић :: Уредник: Дарко Вуковић :: Година издања: 2013

 

 

Предња корица.

Трансформација периурбаног простора Београда

Књига 85

ISBN 978-86-80029-59-7

UDK 711.582.5(497.11), 911.375.12(497.11)
Година издања: 2013
Аутори: Александра Спалевић
Уредник: Весна Лукић

 

 

 

Предња корица.

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 84

ISBN 978-86-80029-57-3

UDK 911.37:314(497.11-14), 711.2(497.11-14)
Година издања: 2012
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Југослав Нинковић

 

 

Предња корица.

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 83

ISBN 978-86-80029-53-5

UDK 314.114(497.113 Pančevo)"1921/2002", 314.15(497.113 Pančevo)
Година издања: 2011
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Предња корица.

Туристичке манифестације у Србији

Књига 82

ISBN 978-86-80029-52-8

UDK 338.48-61(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Жељко Бјељац
Уредник: Иван Б. Поповић, Весна Лукић

 

 

Предња корица.

Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату

Књига 81

ISBN 978-86-80029-51-1

UDK 338.48-6:502/504(497.11), 502.2/.5(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Јована Бранков
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Предња корица.

Управљање опасним отпадом - планирање, организација, функционисање система

Књига 80

ISBN 978-86-80029-50-4

UDK 628.4.045
Година издања: 2010
Аутори: Милена Панић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Предња корица.

Клизишта на територији града Јагодине

Књига 79

ISBN 978-86-80029-44-3

UDK 551.435.627(497.11) 624.131.537(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Марко В. Милошевић
Уредник: Тивадар Гаудењи

 

 

 

Предња корица.

Верификација модела евапотранспирације

Књига 78

ISBN 978-86-80029-49-8

UDK 551.573(282.243.744)(497.11), 556.131(282.243.744)(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Југослав Николић
Уредник: Мирослав Оцкољић

 

 

 

Предња корица.

Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима


Књига 77

ISBN 978-86-80029-48-1

UDK 551.573, 556.131
Година издања: 2010
Аутори: Југослав Николић
Уредник: Мирослав Оцкољић