ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 


Предња корица.

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – демографски развој и особености социјалног простора

Књига 37/2

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Милован Радовановић :: Година издања: 1990

 

 


Предња корица.

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – одлике природне средине

Књига 37/1

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Јован Динић :: Година издања: 1990

 

 


Предња корица.

Агрокомплекс у општини Обреновац

Књига 36

Аутори: Мирослав Милојевић :: Уредник: др Јован Илић :: Година издања: 1989

 

 


Предња корица.

Системи насеља у Шумадији

Књига 35

Аутори: Радмило Б. Јовановић :: Уредник: др Милован Радовановић :: Година издања: 1988

 

 


Предња корица.

Послератни развој агрокомплекса у младеновачкој општини

Књига 34

Аутори: Мирослав Милојевић :: Уредник: др Михајло Костић :: Година издања: 1984

 

 


Предња корица.

Трагови неотектонских процеса у рељефу Западне Србије

Књига 33

Аутори: Милош Зеремски :: Уредник: др Радован Ршумовић :: Година издања: 1983

 

 


Предња корица.

Градови – комунални центри Црне Горе

Књига 32

Аутори: Здравко Ивановић :: Уредник: др Михајло Костић :: Година издања: 1979

 

 


Предња корица.

Становништво и миграције у Источној Србији

Књига 31

Аутори: Миладин Ж. Весић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1978

 

 


Предња корица.

Послератни развој сточарства у Западној Србији – аграрногеографска проучавања

Књига 30

Аутори: Мирослав Милојевић :: Уредник: др Радован Ршумовић :: Година издања: 1977

 

 


Предња корица.

Никшић – урбано-географска студија

Књига 29

Аутори: Здравко Ивановић :: Уредник: др Михајло Костић :: Година издања: 1977