ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 


Предња корица.

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београд

Књига 66

Година издања:: 2005
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Милан Бурсаћ

 

 

Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије

Књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877"
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ

 

 


Предња корица.

Туристичке манифестације на правцу Дунавско-моравског коридора

Књига 65

Година издања:: 2004
Аутори: Жељко Бјељац, Драгољуб Штрбац, Едит Лендак
Уредник: др Милан Бурсаћ

 

 


Предња корица.

Материјална база туризма у простору Дунавско-Моравског коридора

Књига 64

Година издања:: 2004
Аутори: Жељко Бјељац, Иван Б. Поповић

 

 


Предња корица.

Србија, еврорегиони и европске интеграције

Књига 63

Година издања:: 2004
Аутори: Марина Тодоровић, Бранка Тошић, Бранислав Стојановић
Уредник: др Гордана Војковић

 

 


Предња корица.

Дунавско-моравски коридор – насеља

Књига 62

Година издања:: 2004
Аутори: Бранка Тошић, Драгана Матијевић, Весна Лукић
Уредник: др Јасмина Ђорђевић

 

 


Предња корица.

Тачност пројекција становништва Србије

Књига 60

Година издања:: 2004
Аутори: Владимир Никитовић
Уредник: др Милан Бурсаћ

 

 


Предња корица.

Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању

Књига 59

Аутори: Јасмина С. Ђорђевић :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 2004

 

 


Предња корица.

Демографске особине регионализације Србије (друго издање)

Књига 54

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Милена Спасовски :: Година издања: 2003

 

 


Предња корица.

Становништво Моравичког Старог Влаха

Књига 57

Аутори: Љубомир М. Марковић, Светислав Љ. Марковић :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 2002