ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 


Предња корица.

Природне компоненте развитка становништва Београда

Књига 28

Аутори: Милена Сикимић-Спасовски :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1977

 

 


Предња корица.

Градови и мања средишта Источне Србије

Књига 27

Аутори: Олга Савић :: Уредник: др Радован Ршумовић :: Година издања: 1977

 

 


Предња корица.

Западна Србија – аграрно-географска проучавања

Књига 26

Аутори: Мирослав Д. Милојевић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1975

 

 


Предња корица.

Слив Унца – регионално-географска студија

Књига 25

Аутори: Драган П. Родић :: Уредник: академик Милисав Лутовац :: Година издања: 1974

 

 


Предња корица.

Развој и особине сточарства у Источној Србији

Књига 24

Аутори: Мирослав. Д. Милојевић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1972

 

 


Предња корица.

Белопаланачка котлина – друштвеногеографска проучавања

Књига 23

Аутори: Михајло Костић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1970

 

 


Предња корица.

Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија

Књига 22

Аутори: Драгутин Петровић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1970

 

 


Предња корица.

Крушевац и његова утицајна сфера

Књига 21

Аутори: Олга Савић :: Уредник: др Чедомир С. Милић :: Година издања: 1969

 

 

Предња корица.

Сјеничка Котлина – геоморфолошка студија

Књига 20

 

UDK 551.4(497.11 Сјеница)
Година издања: 1969
Аутори: Милош Зеремски
Уредник: др Чедомир С. Милић

 

 

 

Предња корица.

Сокобањска котлина – економско-географска студија

Књига 19

 

UDK 911(497.11 Сокобањска котлина)
Година издања: 1967
Аутори: Бранимир Љ. Дакић
Уредник: др Чедомир С. Милић