СЕМИНАРИ

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода, да упозна полазнике са иновативним системима за прикупљање просторних података и упознавање географске научне проблематике. Примарни задатак организовања ових стручних семинара је оспособљавање наставника и професора у основним и средњим школама да пренесу на ученике знања и вештине које се односе на опште географске проблематике.

 

 

Датум одржавања: 2019 до 2022 године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУГеографски институт "Јован Цвијић" САНУ у оквиру програма стручног усавршавања запослених у образовању спроводи семинар под називом "Коридори Србије". Општи циљ програма је упознавање са просторним структурама Србије.

Датум одржавања: 2019 до 2022 године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: ГИ "Јован Цвијић" САНУГеографски институт "Јован Цвијић" организује семинар "Геодиверзитет - Осавремеивање знања о геодиверзитету кроз наставу географије". До сада је реализовано укупно 9 семинара са овом тематиком у неколико градова у Србији.

Датум одржавања: 1.9.2016. до 31.8.2018. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Ђуре Јакшића 9, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУГеографски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода. Семинар се реализује у периоду од 2014. до 2018. године као програм стручног усавршавања.

Датум одржавања: 01.01.2008. до 30.12.2014. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, акредитован од стане Завода за унапређење образовања и васпитања.

Циљна група: професори географије; професори разредне наставе

Трајање семинара: 16 часова – 2 дана

 

Датум одржавања: 1.1.2012. до 20.12.2014. године
Место одржавања: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

У периоду од 2012. до 2014. године Географски институт "Јован Цвијић" САНУ организовао је програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину под називом "Коридори Србије".

 

Датум одржавања: 1.1.2013. до 10.12.2013. године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ

Програм стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2012/2013. годину. Акредитован је од стане Завода за унапређење образовања и васпитања. Налази се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину.

 

У овом одељку налазе се материјали и огледи који се користе у циљу едукативних обука у оквиру појединих тематских семинара у организацији Географског института "Јован Цвијић" САНУ. Сви материјали су јавно доступни и слободни за преузимање и коришћење.

ПРИРУЧНИЦИ

Како се заштитити од природних непогода - приручник за учитеље

ОГЛЕДИ

Оглед 1: "Упознај слив и остани жив"

Погледајте видео:

Модел речног слива "Упознај слив и остани жив". Снимак огледа изведеног у ОШ "Јован Цвијић" у Лозници

<

 
 

У издању Савеза учитеља Републике Србије (СУРС) објављен је приручник „Како се заштитити од природних непогода – приручник за учитеље“. Приручник је резултат сарадње Савеза са УНИЦЕФ-ом, а у израду су укључени и сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ као аутори појединих поглавља. Публикација има за циљ да развије свест о значају заштите од природних непогода.

Kako se zastititi od prirodnih nepogoda naslovna stranica prirucnika 1

Датум објаве: 26.04.2018. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,