Органи института


Директор, Управни одбор и Научно веће, су одговорни органи Института, који доносе политику, постављају организацију и управљају научноистраживачким радовима Института. Стварају непосредне кадровске, материјалне, финансијске, технолошке и друге услове за постизање научно значајних и друштвено корисних истраживачких резултата, са видљивим научним доприносом и одјеком како на националном тако и међународном плану.

ДИРЕКТОР

Институтом руководи директор. Он се бира конкурсом, на четири године, из реда истраживача са научним звањем. Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом. Ако је директору истекао мандат а нови није изабран из било ког законског разлога, или у вези са важећим управним актима Академије, Управни одбор Института одређује вршиоца дужности, који има сва овлашћења директора за дато време.

director

др Милан Радовановић, научни саветник

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

Ana Milanović Pešić

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

 

УПРАВНИ ОДБОР

проф. др Владица Цветковић, дописни члан САНУ (председник)

академик Коста Чавошки, дописни члан САНУ

др Лука Поповић, научни саветник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Злата Вуксановнић-Мацура, научни сарадник

НАУЧНО ВЕЋЕ

др Тивадар Гаудењи, виши научни сарадник (председник)

академик Александар Костић, редовни члан САНУ

проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

др Милан Радовановић, научни саветник

др Жељко Бјељац, научни саветник

др Бошко Миловановић, виши научни сарадник

др Александра Терзић, виши научни сарадник

др Дарко Вуковић, виши научни сарадник

др Милан Миленковић, научни сарадник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Милица Пецељ, научни сарадник

др Драгана Милијашевић,научни сарадник

др Ана Петровић, научни сарадник

др Марко Д. Петровић, научни сарадник

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

др Бојан Гавриловић, научни сарадник

др Дејана Јаковљевић, научни сарадник

др Јована Бранков, научни сарадник

др Злата Вуксановић Мацура, научни сарадник

др Стефана Бабовић, научни сарадник

др Марко Урошев, научни сарадник

др Горица Станојевић, научни сарадник

др Милена Панић, научни сарадник

др Дуња Демировић, научни сарадник

др Марија Дробњаковић, научни сарадник

др Нина Ћурчић, научни сарадник

др Јелена Ковачевић Мајкић, научни сарадник

др Драгана Миљановић, научни сарадник

др Јована Тодорић, научни сарадник

 

ЕТИЧКА КОМИСИЈА

др Александра Терзић, виши научни сарадник (председник)

др Бојан Гавриловић, научни сарадник

др Ана Милановић Пешић, научни сарадник

др Сузана Ловић, научни сарадник

др Марија Дробњаковић, научни сарадник