ПОСЕБНА ИЗДАЊА

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.

 


Предња корица.

Крашки рељеф у сливу Краваричке реке – Драгачево

Књига 45

Аутори: Предраг Ђуровић :: Уредник: др Љубомир Менковић :: Година издања: 1995

 

 


Предња корица.

Градови Србије – центри развоја у мрежи насеља

Књига 44

Аутори: Александар Вељковић, Радмило Б. Јовановић, Бранка Тошић :: Уредник: др Милован Радовановић :: Година издања: 1995

 

 


Предња корица.

Површинска крашка морфологија Мокре Горе и Жљеба

Књига 43

Аутори: Љубомир Менковић :: Уредник: академик Стеван Карамата :: Година издања: 1995

 

 


Предња корица.

Општина Мионица

Књига 42

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Живадин Јовичић :: Година издања: 1995

 

 


Предња корица.

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – антропогеографско-етнолошке, демографске, социолошке и културолошке карактеристике

Књига 40/2

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Драгослав Антонијевић, др Милован Радовановић :: Година издања: 1995

 

 


Предња корица.

Цикличност сушних и водних периода у Србији

Књига 41

Аутори: Мирослав Оцокољић :: Уредник: др Верка Јовановић :: Година издања: 1994

 

 


Предња корица.

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – одлике природне средине

Књига 40/1

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Раденко Лазаревић :: Година издања: 1994

 

 


Предња корица.

Општина Смедерево

Књига 39

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Милан Бурсаћ :: Година издања: 1992

 

 


Предња корица.

Смртност становништва Београда

Књига 38

Аутори: Гордана Војковић :: Уредник: др Милован Радовановић :: Година издања: 1992

 

 


Предња корица.

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – друштвено-економски развој, организација и коришћење простора

Књига 37/3

Аутори: Група аутора :: Уредник: др Милован Радовановић :: Година издања: 1991