Библиотека


Библиотека поседује велики фонд књига, часописа, карата и атласа. За услове коришћења библиотеке молимо да се обратите библиотекару госпођи Тијани Анђелковић.

Tijana Andjelkovic

Библиотекар: Тијана Анђелковић

Радно време: понедељак - петак, од 8 - 14 часова

Обавештење: За кориснике који нису запослени у Институту Јован Цвијић САНУ, пожељна је претходна најава посете.

Адреса: За библиотеку

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд

Телефон: +381 11 2638 790

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: ;

 

Фонд књига, часописа, карата и атласа

 

 

images kobson  logo 

doi srbija  download