НОВОСТИ

Поштовани аутори,
С великим задовољством вас обавештавамо да је Зборнику радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ додељен први импакт фактор од стране Web of Science (Clarivate) за 2022. годину, захваљујући вашој непроцењивој подршци. Упркос изазовним околностима, веома смо поносни и најављујемо импакт фактор IF2022: 1.2.

Датум објаве: 14.7.2023. године
Извор: Clarivate

 

Сарадници Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, др Злата Вуксановић-Мацура, др Драгана Миљановић, др Дејан Дољак и др Марко Филиповић, боравили су месец дана у Олборгу, Данска, у оквиру пројекта DASH - Deliver sAfe and Social Housing, који финансира Европска унија у оквиру програма Хоризонт Европа – Марија Склодовска-Кири акције (број 101086488).

Датум објаве: 28.9.2023. године
Извор: др Злата Вуксановић-Мацура

 

 

У циљу унапређења и развијања образовне и научно истраживачке делатности из области наука безбедности, 30.06.2023. године потписан је Споразум о сарадњи између Факултета безбедности Универзитета у Београду и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Датум објаве: 14.7.2023. године
Извор: Факултет безбедности

 

 

Поштоване колеге,

С великим задовољством вас обавештавамо да је Зборнику радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ додељен Q2 статус од стране SCImago Journal Rank (powered by Scopus) за 2022. годину.

Датум објаве: 2.5.2022. године
Извор: Scimago Journal & Country Rank

 

У свечаној сали хотела „Палас” 13. јануара 2023. одржан је традиционални новогодишњи коктел.

Датум објаве: 13.2.2023. године
Извор: Географски институту „Јован Цвијић” САНУ

 Поштоване колегинице и колеге,

Позивамo вас да својим рукописима допринесете квалитету Посебног издања часописа Land (ISSN 2073-445X) под називом:

LAND OUTLOOKS, LOCAL MARKETPLACES AND TOURISM ADVANCEMENT

Датум објаве: 17.1.2023 године
Извор: Land, , ,

Драге колеге,
Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071–1050) под називом "Sustainable tourism and use of natural resources – contemporary practices and management challenges", IF 2021: 3.889, CiteScore: 5.0.

Датум објаве: 21.11.2022 године
Извор: Sustainability

 Naš kolega Darko Vuković dobio je prestižnu nagradu Outstanding Paper za 2021, koju dodljuje izdavačka kuća Emerald Publishing.

Vukovic, D.B., Maiti, M., Vujko, A., & Shams, R. (2020). Residents’ perceptions of wine tourism on the rural destinations development. British Food Journal, 122(8), 2739–2753. https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2019-0291

Датум објаве: 2.2.2022 године
Извор: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/bfj/british-food-journal-literati-award-winners-2021, , Beograd,

Географски институт "Јован Цвијић" САНУ у сарадњи са Универзитетом у Нишу подржава Ерасмус+ програм европске уније кроз пројекат Мапирања културног наслеђа и вредности геонаука у високом образовању (MINERVA).

Датум објаве: 30.01.2022. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

 

Др Ана Милановић Пешић учествовала је у реализацији Зимског семинара геонаука за нове полазнике под називом: „Земља, вода, процеси, појаве, људи”, који је организовала Истраживачка станица Петница.

Датум објаве: 19.01.2022 године
Извор: др Ана Милановић Пешић

 

 

 Др Злата Вуксановић-Мацура учествује као аналитичар-саветник на пројекту „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији” који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).

Датум објаве: 14.01.2022 године
Извор: https://social-housing.euzatebe.rs/rs/o-projektu, , ,Др Марко Д. Петровић је укључен у рад Програма „Farm2Facts (F2F)”, при Универзитету Висконсин у Медисону (САД), на задацима из области руралног развоја, анализе и унапређења рада локалних тржница на основу емиријских истраживања и теоријских модела. Програм је подржан од стране Владе Савезне државе Висконсин (САД).
Више о члановима активностима Програма може се пронаћи на следећем линку: https://farm2facts.org/who-we-are/

Датум објаве: 22.12.2021. године
Извор: https://farm2facts.org/how-it-works/ , , ,

Поштоване колеге,
Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Atmosphere (ISSN 2073-4433) под називом "Frontiers in Solar UV Radiation Observations, Prediction, and Personal Exposure", IF 2020: 2.686, CiteScore: 2.9.

Датум објаве: 15.11.2020. године
Извор: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, , ,

 Поштоване колеге,
У сарадњи са научним часописом Frontiers in Psychology (IF: 2.990, CiteScore: 3.5), др Тамара Гајић, др Марко Петровић и др Џејмс Кенел, организују прикупљање научних радова у оквиру тематског броја под називом "Парадигме креирања новог окружења за кориснике туристичке индустрије током периода кризе и нестабилности у свету". Рок за слање радова је 10. април 2022. године, али су могућа одређена продужења овог рока.

Датум објаве: 08.11.2021. године
Извор: https://www.frontiersin.org/research-topics/27691/the-paradigm-of-creating-a-new-environment-for-travel-industry-consumers-during-the-crisis-and-insta, , ,Поштоване колеге,
Позивамо Вас да узмете учешће у предстојећој 8. Међународној конференцији "Геобалканика 2022" која ће се одржати у Београду, од 9. до 10. маја 2022. године. Конференција је подржана од стране Географског института "Јован Цвијић" САНУ. Одабрани радови након процеса рецензије биће објављени у Зборнику радова Географског института "Јован Цвијић" САНУ бр. 72/2 и 72/3.

Датум објаве: године
Извор: http://geobalcanica.org/, , ,