Зборник радова - Књига бр. 63-1

 

Covers / Korice

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

 

Milica Pecelj

(Оригинал) Bioclimatic indices based on the menex model - example on Banja Luka (1–10)

(Превод) Биоклиматски индекси засновани на моделу менекс-пример Бања Луке (1–13)

 

Slavica Malinović-Milićević

(Оригинал) Bioclimatic characteristic of Banat (11–20)

(Превод) Биоклиматске карактеристике Баната (15–25)

 

Vlasta Kokotović, Marko Filipović

(Оригинал) Refugees in Serbia – twenty years later (21–33)

(Превод) Избеглице у Србији – након двадесет година (27–39)

 

Dmitri M. Parmacli

(Оригинал)Land resources of the Republic of Moldova: conditions and challenges of rational use (35–45)

 

Sanja Pavlović, Tijana Đorđević

(Оригинал) Forecasts of the rural tourism development in Kosjeric and Gornji Milanovac municipalities (47–64)

(Превод) Прогнозе развоја сеоског туризма у општинама Косјерић и Горњи Милановац (47–65)

 

Nikolai Vasilievich Mordovchenkov

(Оригинал) Conception of the formation of innovation infrastructure in the sphere of services on the meso-level (65-74)

 

Milena Panić, Jelena Kovačević-Majkić, Dragana Miljanović, Radmila Miletić

(Оригинал) Importance of natural disaster education – case study of the earthquake near the city of Kraljevo (75-88)

(Превод) Значај образовања о природним непогодама - пример земљотреса код краљева (75–88)

 

Yaroslav Vyklyuk

(Оригинал) Simulation of spatial form of urban systems by diffusion methods (Part 1) (89-100)

 

COMMENTS AND REVIEWS

Đurđa Miljković

(Оригинал) Cartography (third amended edition), The university textbook Cartography by Slobodan Ćurčić, PhD and Branko Ristanović, PhD (101-103)

(Превод) „Картографија“ (треће допуњено издање), Универзитетски уџбеник др Слободана Ћурчића и др Бранка Ристановића (103–106)

 

Aleksandra Spalević

(Оригинал) “Prijepolje - factor of the regional integrity of the south-west Serbia”, monograph by Marija Drobnjaković (104-105)

(Превод) “Пријепоље – фактор регионалне интеграције југозападне Србије”, монографија аутора Марије Дробњаковић (101–102)

 

CIP