Зборник радова - Књига бр. 40

 

Насловна страна

Садржај

Поводом јубиларне књиге „Зборника“ (1)

Милош Зеремски

Четрдесет година Географског института "Јован Цвијић" САНУ (3–9)

Петар Стевановић

Осврт на новија достигнућа у проучавању плиоцена Југоисточне Европе (11–28)

Чедомир С. Милић

Утицај аерозагађења на интензитет крашког процеса у северном и централном делу Источне Србије (29–45)

Јован Ђ.Марковић

Потребе прогресивније геоморфологије и географије (47–56)

Раденко Лазаревић

Геоморфолошка истраживања у сливу Рибнице (57–67)

Драгутин Петровић

Проблем језерских површи на ободу панонског и влашко–понтиског басена у Србији (69–79)

Душан Дукић

Искоришћавање вода у свету и проблеми њихове заштите са посебним освртом на стање у Југославији (81–95)

Милош Зеремски

Карактер и оријентација долине непосредно условљених морфоструктуром рељефа (97–104)

Јован Динић

Геоморфолошки аспект настанка и експлоатације лежишта минералних сировина (105–109)

Љиљана Гавриловић

Честина поводања на Великој Морави (111–119)

Борут Кирбус

Осврт на генезу рељефа слива Бобијског Потока (121–132)

Обрен Благојевић

Моје село прије пола вијека и данас (133–141)

Владимир Стојанчевић

Преписка српске владе са портом око цвијићевих путовања у Турску 1898–1901. године (143–150)

Мирослав Поповић

Ка новим тенденцијама у економској географији (151–156)

Олга Савић

Промене лика градова западне Србије и Шумадије (157–166)

Милован Радовановић

Становништво као аутономни биосоцијални и географски систем (167–178)

Александар Вељковић

Елементи за системски приступ проучавању града (179–190)

Милена Спасовски

Кретање и концентрација пољопривредног становништва у СР Србији (191–204)

Радмило Јовановић

Квантитативна и системска основа географске средине (213–220)

Марина Тодоровић

Густина насељености пољопривредног становништва у СР Србији (221–226)

Иван Поповић

Неке просторне карактеристике викенд насеобине „Рударево“ код Великог Градишта (235–246)

Мирослав Поповић

In memoriam Мирослав Милојевић (247–249)