Зборник радова - Књига бр. 61-2

 

Cover / Корице

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Jelena Golijanin

Geoecological evaluation of Ravna planina in the function of winter tourism (1–10)

Преведено на српски

Геоеколошко вредновање Равне планине у функцији зимског туризма (1–10)

Darko Vuković, Ana Jovanović, Nebojša Zakić, Svetlana Vukotić

Nomenclature of statistical teritorial units: possibilities of application in Serbia (11–24)

Преведено на српски

Номенклатура статистичких територијалних јединица: могућност примене у Србији (11–24)

Marko V. Milošević, Milovan Milivojević, Jelena Ćalić

Spontaneously abandoned settlements in Serbia – Part 2 (26–35)

Преведено на српски

У припреми...

Nada Raduški

Ethnic homogenization of Serbia in the period 1991-2002 (38–51)

Преведено на српски

У припреми...

Marija Ivković

International nurse migrations – global trends (54–67)

Преведено на српски

Интернационалне миграције медицинских сестара – глобални трендови (54–67)

Jelena Stojilković

Growing number of pensioners and population aging in Serbia (70–84)

Преведено на српски

Пораст броја пензионера и старење становништва у Србији (70–84)

Vesna Lukić

Demographic problems in the Carpathian region of Serbia (86-95)

Преведено на српски

У припреми...

Željko Bjeljac, Suzana Lović

Demographic analysis of foreign visitors to the EXIT festival, Novi Sad (98-108)

Преведено на српски

Демографска анализа страних посетилаца на фестивалу EXIT, Нови Сад (98-108)

Sergaki Panagiota, Stefanos A. Nastis

Collective entrepreneurship in agriculture and its contribution to sustainable rural development in Greece(110-128)

Преведено на српски

У припреми...

Nevena Ćurčić, Nataša Pavlović

Development of tourist product on the farms – case study (130-145)

Преведено на српски

Развој туристичког производа на салашима – студија случаја (130-145)

Geographical Institute

CIP