Зборник радова - Књига бр. 44/45

 

(Преузмите скенирани прилог у ПДФ запису)

 

Насловна страна

Садржај

Мирослав Оцокољић

Водни потенцијали Србије (1–22)

Милош Зеремски

О обалским линијама Панонског мора око Космаја (23–38)

Мирослав Оцокољић

Површински и подземни отицај у сливу Колубаре (39–66)

Милован Радовановић

Регионализам као присуп и принцип и регионализација као поступак у функционалној организацији географског простора са неким аспектима примена на Републику Србију (67–102)

Александар Вељковић

Однос између географије и просторног планирања (103–128)

Мирјана Девеџић, Гордана Војковић

Неки аспекти поларизације демографског развоја у Србији (129–152)

Живадин Јовичић

Копаоник – заштита и развој туризма (153–210)

Драгана Миљановић

Метод израде анализе утицаја људских активности на животну средину (211–222)

Милан Бурсаћ

Геопотенцијали и демографске промене на подручју Висока у општини Пирот (223–246)

Бранка Тошић

Заштита непокретних културних добара и њихове околине (247–258)

Јасмина Ђорђевић, Дејан Ђорђевић

Третман животне средине у просторном плану општине (259–268)

Александар Вељковић

Критички осврт на нацрт просторног плана Републике Србије (269–284)