Учешће на научним скуповима

др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стоилковић, Вера Глигоријевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Старост становништва земаља југоисточне Европе из нове перспективе“

12–13. 10. 2011. године

мр Милица Пецељ

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Могућности примене биоклиматских истраживања у бањском туризму“

12–13. 10. 2011. године

мср Горица Станојевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Анализа варијабилности сезонских температура ваздуха на простору Србије“

12–13. 10. 2011. године

мср Јелена Стојилковић, мср Марко Филиповић, Власта Кокотовић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Стадијуми демографског старења етничких група у Србији“

12–13. 10. 2011. године

Драгољуб Штрбац, мр Јелена Ковачевић-Мајкић, мр Драгана Миљановић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Одређивање годишње количине падавина применом ГИС-а“

12–13. 10. 2011. године

Мср Нина Б. Ћурчић

International Early Career Conference: Advances in Biogeography, Oксфорд, Велика Британија

Саопштење: “Endemic fauna in Serbia with distribution of some cave-living taxa” („Ендемична фауна у Србији са дистрибуцијом неких пећинских таксона“)

23–25. 9. 2011. године

Фотографије са конференције

др Милан Радовановић

International Scientific Conference “Baikal – world treasure”, Монте Карло, Монако

Саопштење: “Baikal Lake: Solar Activity – Climate change and Forest Fires” (Бајкалско језеро: Сунчева активност – климатске промене и шумски пожари)

15–16. 6. 2011. године

др Милан Радовановић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “The heliocentric analysis of the forest fire phenomenon - fires in Russia on august 2010, case study” („Хелоцентрична аналиаза појаве шумских пожара – пожари у Русији августа 2010. године, студија случаја“)

10-11. 12. 2010. године

др Мирчета Вемић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Contemporary Atlases of Serbia” („Савремени атласи Србије“)

10-11. 12. 2010. године

др Жељко Бјељац

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Traditionalism and ranking of tourist events”

10-11. 12. 2010. године