Учешће на научним скуповима

др Жељко Бјељац

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Traditionalism and ranking of tourist events”

10-11. 12. 2010. године

мр Марко Милошевић, мр Милован Миливојевић, др Јелена Ћалић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Spatial consequences of spontaneous displacement of settlements in Serbia” („Просторне последице спонтаног расељавања насеља у Србији“)

10-11. 12. 2010. године

др Јасмина Ђорђевић, мр Милена Панић, мр Тамара Јојић-Главоњић

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Evaluation underdeveloped regions of SE and SW Serbia”

10-11. 12. 2010. године

Александра Спалевић, Никола Играчев

II конгрес географа Србије „На путу ка Европи“, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Opportunities and constraints for adventure tourism development in Serbia” („Могућности и ограничења за развој авантуристичког туризма у Србији“)

10-11. 12. 2010. године

мр Милан Миленковић, др Милан Радовановић, др Владан Дуцић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “The Solar Activity and the Greatest Forest Fires in Deliblatska Peščara (Serbia) in the Period 1948-2009”

24. 9. 2010. године

мр Јована Бранков, др Жељко Бјељац, др Весна Лукић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “The Museums Night Event – demographic Profile of Visitors”

24. 9. 2010. године

мр Радмила Милетић, др Весна Лукић, мр Драгана Миљановић

The first Romanian – Bulgarian – Hungarian – Serbian Conference “Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, Крајова, Румунија

Саопштење: “Deindustrialization and structural change in commuting flows in Serbia”

24. 9. 2010. године

др Мирчета Вемић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „‘Буковичка гора’ потенцијални парк природе на Дурмитору“

21–24. 9. 2010. године

Александра Спалевић

ГЕОЕКО 2010, Међународни симпозијум „Геоекологија – XXI вијек теоријски и апликативни задаци“, Жабљак-Никшић, Црна Гора

Саопштење: „Геоеколошке промене у београдском мерокрасу као последица процеса урбанизације“

21–24. 9. 2010. године

др Марина Тодоровић, мср Марија Дробњаковић

9th International conference “Cohesion and Disparities Regional Management, Peripheral Areas and Sustainable Development – European Perspectives”, Темишвар, Румунија

Саопштење: “Peripheral Rural Areas in Serbia – The Result of Unbalanced Regional Development”

13–16. 5. 2010. године