др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стоилковић, Вера Глигоријевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Старост становништва земаља југоисточне Европе из нове перспективе“

12–13. 10. 2011. године