мр Милица Пецељ

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Могућности примене биоклиматских истраживања у бањском туризму“

12–13. 10. 2011. године