мср Горица Станојевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Анализа варијабилности сезонских температура ваздуха на простору Србије“

12–13. 10. 2011. године