Мср Нина Б. Ћурчић

International Early Career Conference: Advances in Biogeography, Oксфорд, Велика Британија

Саопштење: “Endemic fauna in Serbia with distribution of some cave-living taxa” („Ендемична фауна у Србији са дистрибуцијом неких пећинских таксона“)

23–25. 9. 2011. године

Фотографије са конференције