Драгољуб Штрбац, мр Јелена Ковачевић-Мајкић, мр Драгана Миљановић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Одређивање годишње количине падавина применом ГИС-а“

12–13. 10. 2011. године