Учешће на научним скуповима

Др Милан Радовановић

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија.

Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница

23-25. 4. 2014. године

Детаљи о конференцији доступни су на: http://www.lesd.mrsu.ru/

Фотографије са конференције

Доц. др Дарко Вуковић

Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска

Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница

21. 4. 2014. године

Фотографије са конференције

Доц. др Дарко Вуковић и Др Милан Радовановић

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

3-4. 4. 2014. године

Видео конференције можете погледати на: http://youtu.be/jQ-_yA7Ddx4

Фотографије са конференције

мр Марко Урошев

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», Нижњи Новгород, Русија

Саопштење: “Биогенная нагрузка Дуная и ее основных притоков в Сербии” (Пронос нутријената (азота и фосфора) на Дунаву и његовим главним притокама у Србији) – пленарнa седница

15–18. 5. 2013. године

За време конференције дат интервју за Российскую Газету: http://www.rg.ru/2013/05/17/reg-pfo/marko-anons.html

Фотографије са конференције

др Милан Радовановић

International Conference “Environmental management: Tradition and Innovation“, Москва (Ломоносов), Русија

Саопштење: “Management of thenatural resources and the possibility of improving prevention on the basis of new scientific knowledge“

23–24. 11. 2012. године

др Милан Радовановић, др Милован Пецељ

International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry“, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Саопштење: “The Heliocentric Hypothesis on the Origin of Forest Fires“

1–4. 11. 2012. године

др Милан Радовановић

Regional Responses to Global Environmental Change in Northeastern and Central Asia, Иркутск, Русија

Саопштење: “The Basic Assumptions of the Heliocentric Climate Model“ („Основне поставке хелиоцентричног климатског модела“) – пленарно излагање

17–20. 9. 2012. године

Фотографије са конференције

др Мирчета Вемић и Сузана Ловић

15th International Conference of Historical Geographers, Праг, Чешка

Саопштење: ”Old Serbia (Kosovo, Metohija and Adjacent Areas) on the European maps from 1513 to 1918” („Стара Србија (Косово, Метохија и суседне области) на европским картама из 1513 до 1918“)

6–10. 8. 2012. године

Фотографије са конференције

мр Ана Милановић, мр Јована Бранков

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “River water quality and protection in zone of Corridor X in Serbia“ („Квалитет и заштита вода у зони Коридора 10 у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

мр Драгана Милијашевић

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “Preservation and protection of geoheritage in Serbia“ („Очување и заштита геонаслеђа у Србији“)

12–15. 6. 2012. године