Учешће на научним скуповима

др Мирчета Вемић и Сузана Ловић

15th International Conference of Historical Geographers, Праг, Чешка

Саопштење: ”Old Serbia (Kosovo, Metohija and Adjacent Areas) on the European maps from 1513 to 1918” („Стара Србија (Косово, Метохија и суседне области) на европским картама из 1513 до 1918“)

6–10. 8. 2012. године

Фотографије са конференције

мр Ана Милановић, мр Јована Бранков

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “River water quality and protection in zone of Corridor X in Serbia“ („Квалитет и заштита вода у зони Коридора 10 у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

мр Драгана Милијашевић

European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems, EUREGEO, Болоња, Италија

Саопштење: “Preservation and protection of geoheritage in Serbia“ („Очување и заштита геонаслеђа у Србији“)

12–15. 6. 2012. године

др Милан Радовановић

International Conference “Natural Hazards - Lessons from the past, prevention and prediction”, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

5. 5. 2012. године

 

др Милан Радовановић

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference, Париз, Француска

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

24. 04. 2012. године

Фотографије са конференције

мср Јелена Стојилковић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Утицај ниског фертилитета на старење становништва Србије“

8–10.12.2011. године

мср Горица Станојевић, мср Александра Спалевић, Власта Кокотовић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природни услови као фактор социо-економског развоја периурбаног појаса Београда“

8–10.12.2011. године

мср Милица Пецељ, др Јелена Пецељ, др Милован Пецељ

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Топлотно оптерећење – биоклиматски индекс у функцији здравственог туризма на примеру Златибора“

8–10.12.2011. године

мр Марко В. Милошевић, мр Јелена Ковачевић, мр Милена Панић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природне непогоде и настава географије у Србији – тренутно стање“

8–10.12.2011. године

др Мирчета Вемић, Сузана Ловић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Картографија Јевта Дедијера“

12–13. 10. 2011. године