Учешће на научним скуповима

мр Јована Бранков, мр Милена Панић, мр Тамара Јојић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: „Природни потенцијали као основа развоја туризма у неразвијеним подручјима Србије – пример Власинског језера“

22–23. 4. 2010. године

мр Драгана Милијашевић, мр Ана Милановић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: “Тourism development in spatial nature reserves in Vojvodina”

22–23. 4. 2010. године

др Жељко Бјељац, мр Јована Бранков

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: Туристичка манифестација „Овчарски дани”

22–23. 4. 2010. године

др Жељко Бјељац, мр Милован Миливојевић, др Невена Ћурчић

HOTELPLAN 2009, The Fourth Biennial International Congress, Beograd, Srbija

Саопштење: “Caves and pits in the east part of the Serbia as tourist potential”

22–23. 4. 2010. године

др Мирчета Вемић

14th International Conference of Historical Geographers, Kyoto, Japan

Саопштење: “Serbs in Kosovo and Metohija in the Second Half of the 19th Century According to an Ethnic Map of a Part of Old Serbia”

23–27. 8. 2009. године

Фотографије са конференције

мр Јелена Ћалић

17th International Karstological School, Karst Research Institute, Postojna, Slovenia

Саопштење: “On distribution and origin of large karst depressions in the region of Katunska Nahija, Montenegro”

16–20. 6. 2009. године

мр Ана Милановић и Драгољуб Штрбац

6th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems,

Munchen, Germany

Саопштење: “Water resources of Danube river basin in Serbia – possibilities for development and integration with other European regions”

9–13. 6. 2009. године

Фотографије са конгреса

мр Драгана Милијашевић

6th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems,

Munchen, Germany

Саопштење: “Resources of mineral and thermal waters in Serbia”

9–13. 6. 2009. године

Фотографије са конгреса

др Марина Тодоровић, мр Радмила Милетић и Марија Ћирковић

10th International Conference “The influence of global economic recession on tourism”,

Faculty of tourism and hospitality, Ohrid, FJR Makedonija

Саопштење: “The village, tourism and rural tourism in global economic recession conditions”

4–5. 6. 2009. године

др Милан Радовановић

International Conference “Identifying the Research base for a Sustainable development of the Mountain Regions in Southeastern Europe”, Borovetz, Bulgaria

Саопштење: “Solar activity - climate change and natural disasters on mountain regions”

24-26. 4. 2009. године

Преузмите цело излагање