Учешће на научним скуповима

др Милан Радовановић

International Conference “Natural Hazards - Lessons from the past, prevention and prediction”, Нови Сад, Србија

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

5. 5. 2012. године

 

др Милан Радовановић

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference, Париз, Француска

Саопштење: “Astrophysical hypothesis of forest fires with special regards on Baikal Lake region” („Астрофизичка хипотеза о шумским пожарима, са посебним освртом на област Бајкалског језера“)

24. 04. 2012. године

Фотографије са конференције

мср Јелена Стојилковић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Утицај ниског фертилитета на старење становништва Србије“

8–10.12.2011. године

мср Горица Станојевић, мср Александра Спалевић, Власта Кокотовић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природни услови као фактор социо-економског развоја периурбаног појаса Београда“

8–10.12.2011. године

мср Милица Пецељ, др Јелена Пецељ, др Милован Пецељ

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Топлотно оптерећење – биоклиматски индекс у функцији здравственог туризма на примеру Златибора“

8–10.12.2011. године

мр Марко В. Милошевић, мр Јелена Ковачевић, мр Милена Панић

Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, научни скуп са међународним учешћем, Копаоник, Србија

Саопштење: „Природне непогоде и настава географије у Србији – тренутно стање“

8–10.12.2011. године

др Мирчета Вемић, Сузана Ловић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Картографија Јевта Дедијера“

12–13. 10. 2011. године

др Жељко Бјељац, др Јован Ромелић, мр Јована Бранков

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Туризам на простору Вршачких планина“

12–13. 10. 2011. године

др Мирјана Девеџић, мср Јелена Стоилковић, Вера Глигоријевић

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Старост становништва земаља југоисточне Европе из нове перспективе“

12–13. 10. 2011. године

мр Милица Пецељ

Трећи конгрес српских географа, са међународним учешћем, Бањалука, Република Српска

Саопштење: „Могућности примене биоклиматских истраживања у бањском туризму“

12–13. 10. 2011. године