Учешће на научним скуповима

Датум одржавања: 16.04.2015 до 16.04.2015 године
Место одржавања: Ставропољу, Ставропољу, Русија
Организатори: Државни универзитет у Ствропољу и Факултет за друштвене и културне услужне делатности и туризам


Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство) одржана је у Ставропољу (Ставропољски крај, Руска Федерација). Научни скуп је по трећи пут организован од стране Државног универзитета у Ствропољу и Факултета за друштвене и културне услужне делатности и туризам. Др Марко Д. Петровић и др Жељко Бјељац одржали су пленарна предавања, директним

Датум одржавања: 16.04.2015 до 18.04.2015 године
Место одржавања: Палић, Палић, Србија
Организатори: Асоцијација просторних планера Србије


Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, Палић, Суботица. Научни скуп је по осми пут организован од стране Асоцијације просторних планера Србије. Мр Марко В. Милошевић био је модератор секције „Климатске промене и њихов утицај на планирање, уређење и заштиту простора“, док је у оквиру скупа презентовао и научни рад колега са Географског института. Научни рад: „Геоморфолошки индикатори природних непогода - пример блатне бујице у Текији

Датум одржавања: 25.09.2019. до 29.09.2019. године
Место одржавања: Географски факултет, Београд, Србија
Организатори: Географски факултет, Универзитет у Београду

Са великим задовољством вас обавештавамо да је 8. по реду CATference успешно одржана од 25-29.9.2019. године у Београду у организацији Географског факултета.

 

Датум одржавања: 25.08.2014 до 27.08.2014 године
Место одржавања: Бајкалском језеро, Гремјачинск, Русија
Организатори: Географски факултет, Универзитет Ломоносов.


Међународна конференција “Geoheritage and eco-tourism“, Доц. др Дарко Вуковић одржао је пленарно предавање под насловом Ecotourism impact model на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов. Саопштење: “Ecotourism impact model“ 25-27. августа 2014. године

Датум одржавања: 23.04.2015 до 25.04.2015 године
Место одржавања: Саранск, Саранск, Русија
Организатори: Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва


Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија. Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница 23-25. 4. 2014. године

Датум одржавања: 21.04.2014 до 21.04.2014 године
Место одржавања: Ђер, Ђер, Мађарска
Организатори: Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије


Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница 21. 4. 2014. године

Датум одржавања: 3.04.2014 до 4.04.2014 године
Место одржавања: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина
Организатори: Буковински Универзитет


Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина 3-4. 4. 2014. године

Датум одржавања: 8.4.2015. до 10.4.2015. године
Место одржавања: Алско-Јадрански Универзитет у Клагенфурту, Клагенфурт, Аустрија
Организатори: Алско-Јадрански Универзитет у Клагенфурту


Географски институт "Јован Цвијић" САНУ учествовао је у Првој међународној радионици "“Danube Future”, која је одржана у Клагенфурту, Аустрија. Организатор овог догађаја је Алпско-Јадрански универзитет у Клагенфурту (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) и Централно-Европска иницијатива (CEI - Central European Initiative).

Датум одржавања: 24.09.2015. до 25.09.2015. године
Место одржавања: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина
Организатори: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина


Доц. др Дарко Вуковић учествовао је на Међународној научно-практичној конференцији “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2015)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”), на Буковинском универзитету у Чернивцима (Украјина) и том приликом одржао предавање на тему:The relationship of education and aging on labor productivity of the European union countries.

Датум одржавања: 20.09.2014. до 24.09.2014. године
Место одржавања: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино, Русија
Организатори: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарна предавања у оквиру XVIII Међународне научно-практичне конференције студената и младих научника "Социо-економски проблеми развоја мултидисциплинарног образовања" на Нижњеновогордском народном инжињерско-економском институту у Књегинином, Русија.