Учешће на научним скуповима

Датум одржавања: 25.08.2014 до 27.08.2014 године
Место одржавања: Бајкалском језеро, Гремјачинск, Русија
Организатори: Географски факултет, Универзитет Ломоносов.


Међународна конференција “Geoheritage and eco-tourism“, Доц. др Дарко Вуковић одржао је пленарно предавање под насловом Ecotourism impact model на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов. Саопштење: “Ecotourism impact model“ 25-27. августа 2014. године

Датум одржавања: 23.04.2015 до 25.04.2015 године
Место одржавања: Саранск, Саранск, Русија
Организатори: Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарёва


Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија. Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница 23-25. 4. 2014. године

Датум одржавања: 21.04.2014 до 21.04.2014 године
Место одржавања: Ђер, Ђер, Мађарска
Организатори: Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије


Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница 21. 4. 2014. године

Датум одржавања: 3.04.2014 до 4.04.2014 године
Место одржавања: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина
Организатори: Буковински Универзитет


Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина 3-4. 4. 2014. године

Датум одржавања: 8.4.2015. до 10.4.2015. године
Место одржавања: Алско-Јадрански Универзитет у Клагенфурту, Клагенфурт, Аустрија
Организатори: Алско-Јадрански Универзитет у Клагенфурту


Географски институт "Јован Цвијић" САНУ учествовао је у Првој међународној радионици "“Danube Future”, која је одржана у Клагенфурту, Аустрија. Организатор овог догађаја је Алпско-Јадрански универзитет у Клагенфурту (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt) и Централно-Европска иницијатива (CEI - Central European Initiative).

Датум одржавања: 24.09.2015. до 25.09.2015. године
Место одржавања: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина
Организатори: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина


Доц. др Дарко Вуковић учествовао је на Међународној научно-практичној конференцији “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2015)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”), на Буковинском универзитету у Чернивцима (Украјина) и том приликом одржао предавање на тему:The relationship of education and aging on labor productivity of the European union countries.

Датум одржавања: 20.09.2014. до 24.09.2014. године
Место одржавања: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Княгинино, Русија
Организатори: Нижегородский государственный инженерно-экономический институт,


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарна предавања у оквиру XVIII Међународне научно-практичне конференције студената и младих научника "Социо-економски проблеми развоја мултидисциплинарног образовања" на Нижњеновогордском народном инжињерско-економском институту у Књегинином, Русија.

Доц. др Дарко Вуковић

Одржао је пленарно предавање на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов.

Саопштење: “Ecotourism impact model“

25-27. августа 2014. године

Фотографије са конференције

Датум одржавања: 29.5.2015. до 30.5.2015. године
Место одржавања: TQM centar, Зрењанин, Србија
Организатори: TQM centar


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарно предавање на тему: И. А. Макаров, Дмитрий Сироткин – основоположник судоходства и судостроительства в Сербии, у оквиру 11. Међународне интердисциплинарне конференције "Eurobrand" у Зрењанину.

Датум одржавања: 23.4.2015. до 24.4.2015. године
Место одржавања: Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет, Саранск, Русија
Организатори: Руско географско друштво, Влада Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУНаучни скуп је по други пут организован у сарадњи Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.