Учешће на научним скуповима

Доц. др Дарко Вуковић

Одржао је пленарно предавање на међународној конференцији “Geoheritage and eco-tourism“, која је одржана на Бајкалском језеру, Гремјачинск, Република Бурјатија, Руска Федерација. Конференција је организована од стране Географског факултета, Универзитета Ломоносов.

Саопштење: “Ecotourism impact model“

25-27. августа 2014. године

Фотографије са конференције

Датум одржавања: 29.5.2015. до 30.5.2015. године
Место одржавања: TQM centar, Зрењанин, Србија
Организатори: TQM centar


Проф. др Рајко Буквић учествовао је у раду и одржао пленарно предавање на тему: И. А. Макаров, Дмитрий Сироткин – основоположник судоходства и судостроительства в Сербии, у оквиру 11. Међународне интердисциплинарне конференције "Eurobrand" у Зрењанину.

Датум одржавања: 23.4.2015. до 24.4.2015. године
Место одржавања: Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет, Саранск, Русија
Организатори: Руско географско друштво, Влада Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовски Универзитет и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУНаучни скуп је по други пут организован у сарадњи Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

Др Милан Радовановић

Међународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија.

Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница

23-25. 4. 2014. године

Детаљи о конференцији доступни су на: http://www.lesd.mrsu.ru/

Фотографије са конференције

Доц. др Дарко Вуковић

Mеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска

Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница

21. 4. 2014. године

Фотографије са конференције

Доц. др Дарко Вуковић и Др Милан Радовановић

Међународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина

3-4. 4. 2014. године

Видео конференције можете погледати на: http://youtu.be/jQ-_yA7Ddx4

Фотографије са конференције

мр Марко Урошев

15-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки-2013 (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)», Нижњи Новгород, Русија

Саопштење: “Биогенная нагрузка Дуная и ее основных притоков в Сербии” (Пронос нутријената (азота и фосфора) на Дунаву и његовим главним притокама у Србији) – пленарнa седница

15–18. 5. 2013. године

За време конференције дат интервју за Российскую Газету: http://www.rg.ru/2013/05/17/reg-pfo/marko-anons.html

Фотографије са конференције

др Милан Радовановић

International Conference “Environmental management: Tradition and Innovation“, Москва (Ломоносов), Русија

Саопштење: “Management of thenatural resources and the possibility of improving prevention on the basis of new scientific knowledge“

23–24. 11. 2012. године

др Милан Радовановић, др Милован Пецељ

International Scientific Conference “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable Development of Forestry“, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Саопштење: “The Heliocentric Hypothesis on the Origin of Forest Fires“

1–4. 11. 2012. године

др Милан Радовановић

Regional Responses to Global Environmental Change in Northeastern and Central Asia, Иркутск, Русија

Саопштење: “The Basic Assumptions of the Heliocentric Climate Model“ („Основне поставке хелиоцентричног климатског модела“) – пленарно излагање

17–20. 9. 2012. године

Фотографије са конференције