Датум одржавања: 3.04.2014 до 4.04.2014 године
Место одржавања: Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина
Организатори: Буковински УниверзитетМеђународна научно-практична конференција “Information Technologies, Economics and Low: state and development perspectives (ITEL 2014)”, (Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології,економіка та право: стан та перспективи розвитку”(ІТЕП-2014)), Буковински Универзитет, Чернивци, Украјина 3-4. 4. 2014. године

 

Учесници: Дарко Вуковић

Саопштење: Nutrient load on the Danube river and its main tributaries in Serbia

Коаутори: Милан Радовановић

 

Фотографије: