Датум одржавања: 23.04.2015 до 25.04.2015 године
Место одржавања: Саранск, Саранск, Русија
Организатори: Мордовском государственном университете имени Н. П. ОгарёваМеђународна конференција „Доживотно образовање за одрживи развој“ (International conference “Lifelong education for sustainable development” - LESD 2014), Саранск, Русија. Саопштење: „Istrazivacka stanica Petnica - Liberalni model obrazovanja talentovanih ucenika“ (“Petnica Science Center - a Liberal Model of Gifted Education in Science”) - пленарна седница 23-25. 4. 2014. године

 

Учесници: Милан Радовановић

Саопштење: Истраживачка станица Петница - Либерални модел образовања талентованих ученика

 

Фотографије: