Датум одржавања: 21.04.2014 до 21.04.2014 године
Место одржавања: Ђер, Ђер, Мађарска
Организатори: Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студијеMеђународнa конференцијa „Развојне перспективе индустријских градова у централној Европи“ (International conference “The development prospects of industrial cities in Central Europe”), Сечењи Иштван Универзитет, мађарско регионално научно удружење и HAS CERS Институт за регионалне студије, Ђер, Мађарска Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији (“Towards revitalization of industrial cities in Serbia”) - пленарна седница 21. 4. 2014. године

 

Учесници: Дарко Вуковић

Саопштење: Ка ревитализацији индустријских градова у Србији

 

Фотографије: