Предња корица.

Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења

Књига 94

ISBN 9788670257245

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Ана Милановић Пешић, Јелена Ћалић, Марко Петровић, Александра Терзић

 

 

Књига Из бележница Јована Цвијића – прикази и тумачења настала је као резултат сарадње Музеја града Београда и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Ова публикација приређена је са дубоком свешћу о значају научно-истраживачког рада Јована Цвијића и у уверењу да се књигом, концепцијски домишљеном, стручно написаном и брижљиво уређеном, непознати детаљи везани за његов начин рада, прикупљање података и израду графичког материјала, могу представити и приближити широј читалачкој публици. На почетку књиге представљени су Музеј и Легат Јована Цвијића, у којем су инвентарисане 42 бележницe. Након тога, у посебном тексту, анализиран је историјско-географски контекст Цвијићевих бележница и дат осврт на доминантне теме које су у њима обрађиване.
Централни и највећи део публикације чине ауторски текстови везани за различите области Цвијићевог научног рада, које прате и одговарајуће оригиналне странице из бележница. У избору рукописних текстова водило се рачуна о приближно једнакој заступљености текстова који се баве физичко-географским и антропогеографским темама, као и о укључивању текстова који превазилазе националне оквире. Текстови су писани концизно и структурно уједначено, са циљем да се представе одабрани детаљи из његовог научно-истраживачког рада. У текстовима се често налазе и транскрибовани сегменти, са намером да се дословно пренесу Цвијићеве речи и пружи непосредно сведочанство о његовим запажањима, ставовима и размишљањима. У стручним коментарима аутора честио су наведени и резултати каснијих истраживања, као и критичка преиспитивања Цвијићевих закључака. Посебан печат овом издању дају оригиналне странице рукописног текста и скица из теренских бележница Јована Цвијића, које у изворној форми до сада нису објављиване. Ово је публикација са до сада најобимнијим приказом тог архивског материјала.

Преузмите књигу у пдф формату: Cvijiceve beleznice_izbor za sajt_110782017.pdf