Предња корица.

Географија Србије

Књига 91

ISBN 978-86-80029-70-2

Година издања: 2017
Аутори: Група аутора
Уредник: Милан Радовановић

 

Географија Србије представља монографско дело, које има за циљ да ближе упозна научну и ширу јавност о савременим географским појавама и процесима, који су присутни у нашој земљи. Замишљена је тако да се кроз различита поглавља прикажу резултати научних истраживања запослених у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ и спољних сарадника. Где год је то било могуће, покушали смо да одређене делове прикажемо на што разумљивији начин, како би избегли сувопарност релативно обимног дела. Трагајући за адекватном грађом, испоставило се да слична публикација, на жалост, код нас није постојала. Дакле, по први пут, појављује се књига која се може третирати као монографско дело капиталног националног значаја.