Предња корица.

Мали градови - демографски потенцијал Србије

Књига 90

ISBN 978-86-80029-69-6

UDK 711.435:314(497.11)
Година издања: 2016
Аутори: Власта Кокотовић Каназир
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

Позната је чињеница о неуједначеном и диференцираном демографском развитку Србије, која је била и једна од основних премиса у опредељењу за политику полицентричног развоја Србије и њеном истицању као стратешком императиву у Стратегији просторног развоја Републике Србије из 2009. године. Неопходност децентрализације Србије, у циљу успостављања уравнотеженог регионалног развоја, намеће за потребу подстицање развоја
и очување идентитета малих градова Србије. Управо зато питање развојних потенцијала малих градова Србије је изузетно актуелно, а истраживање демографских ресурса и демографских потенцијала, оцена демографских токова и будућег кретања становништва у њима изузетно значајна.

Преузмите књигу у пдф формату: Mali gradovi demokgrafski potencijal Srbije_online.pdf