Предња корица.

УВ зрачење и топлотни таласи у Војводини

Књига 87

ISBN 978-86-80029-68-9

Година издања: 2016
Аутори: Славица Малиновић Милићевић и Милан Радовановић
Уредник: Бошко Миловановић

 

 

Човек је чврсто везан за целокупну природу, односно за све оно што га окружује и на њега, непосредно или посредно, делује. Атмосфера је онај део животне средине са којим је људски организам у сталном додиру па се стање организма може тумачити и као одговор на физичко и хемијско стање атмосфере. Својом делатношћу, човек је изменио првобитни састав атмосфере што се неповољно одражава на сав живи свет, па самим тим и на њега самог. Утицај човекових активности на атмосферу, између осталог, има за последице повећање температуре ваздуха и UV зрачења. Скраћеницу UV ћемо користити у контексту међународне ознаке за ултраљубичасто зрачење (ultraviolet), јер у случају буквалног превода на српски језик било би неопходно користити скраћеницу УЉ (ултраљубичасто, тј. претерано, екстремно, крајње љубичасто).
Акумулација хлорофлороугљеника и других загађујућих материја у атмосфери уништава стратосферски озонски омотач и повећава ниво UV зрачења, које је главни фактор ризика за развој рака коже. Праћење интензитета UV зрачења и прва упозорења због његовог штетног дејства почела су у Аустралији почетком 80-их година двадесетог века, а данас се у свим развијенијим државама на више локација оно континуирано мери. Међутим, упркос значајном повећању броја места за мерење UV зрачења у последњој деценији, просторна густина метеоролошких станица које су опремљене инструментима за мерење UV зрачење још увек је мала. У Војводини се ултраљубичасто зрачење континуирано прати од 2003. само у Новом Саду, што је недовољно да се процени његов тренд и дугорочни биолошки ефекти. Да би се добио довољно дугачак низ података релевантних за процену тренда и оцену биолошког ефекта, у овом истраживању је, поред осталог, конструисана и верификована емпиријска формула за процену дневних еритемалних UV доза.
Повећање концентрација гасовитих загађујућих материја и честица у атмосфери, а посебно повећање гасова стаклене баште, доводи до глобалног загревања и веће учесталости екстремних температура што негативно

Преузмите књигу у пдф формату: FINAL Prelom UV_Spremno korektura za STAMPU.pdf