Предња корица.

Климатске особине Хецег-Новог и његовог гравитационог подручја са освртом на услове за развитак туризма и гајење јужног воћа

Књига 18

 

UDK 551.582(497.17 Herceg Novi), 634.3(497.17 Herceg Novi), 338.48(497.17 Herceg Novi)
Година издања: 1967
Аутори: Мишо Лазаревић
Уредник: др Чедомир С. Милић

 

 

 

 

Преузмите књигу у пдф формату: Knjiga_18.pdf