Предња корица.

Утицајна сфера Алексинца и њене особине

Књига 14

 

UDK 908(497.11 Aleksinac)
Година издања: 1958
Аутори: Олга Савић
Уредник: академик Павле Вујевић