Предња корица.

Рељеф слива Колубаре – прилог познавању развитка полифазног и полигенетског рељефа слива

Књига 10

 

UDK 551.435.1(282.2 Колубара)
Година издања: 1956
Аутори: Бранислав П. Јовановић
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

Преузмите књигу у пдф формату: Knjiga_10.pdf