Предња корица.

Утицајне сфере градова у долини Велике Мораве

Књига 7

 

UDK 908(497.11-21)
Година издања: 1955
Аутори: Олга Савић
Уредник: академик Петар С. Јовановић