Предња корица.

Привредно-географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области

Књига 2

 

UDK 908(497.113 Фрушка Гора)
Година издања: 1951
Аутори: Бранислав Букуров
Уредник: академик Петар С. Јовановић

 

 

 

 

Преузмите књигу у пдф формату: Knjiga_2.pdf