Предња корица.

Прилози географији Банатске пешчаре

Књига 1

 

UDK 913(497.113 Banatska Peščara)
Година издања: 1949
Аутори: Боривоје Ж. Милојевић, Милорад Васовић, Павле Хрћан
Уредник: академик Петар С. Јовановић