Предња корица.

Контактне и структурне одлике карста Џевринске греде

Књига 72

Година издања:: 2008
Аутори: Јелена Ћалић
Уредник: Марина Тодоровић

 

 

Монографија ауторке Јелене Ћалић на свеобухатан начин приказује истраживања карста Џевринске греде у североисточној Србији. Ово подручје представља идеалан полигон на коме се испреплићу типичне карактеристике контактног карста и веома јак утицај тектонских структура. На терену су извршена општа карстолошка (укључујући и хидролошка), као и детаљна спелеолошка истраживања. Притом је у значајној мери укључена и структурна анализа, за коју се показало да је неопходна за адекватно разумевање карста. Карст Источне Србије у великој мери има одлике контактног карста. Иако су до сада објављени бројни резултати и студије о истраживањима карстних терена Источне Србије, приметно је да постоји потреба детаљнијег и темељитијег теоријског дефинисања контактног карста. Исто тако, показала се и потреба целовитијег тумачења значаја структурних елемената у развоју карста, који су у претходним геоморфолошким истраживањима код нас били неоправдано запостављени.Карст Џевринске греде у североисточној Србији представља идеалан полигон на коме се испреплићу типичне карактеристике контактног карста и веома јак утицај тектонских структура. На терену су извршена општа карстолошка (укључујући и хидролошка), као и детаљна спелеолошка истраживања.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_072_jelena_calic_srp.pdf