Предња корица.

Хидрогеографска студија реке Ђетиње

Књига 76

ISBN 978-86-80029-47-4

UDK 911.2:556(497.11), 628.1(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Драгана Милијашевић
Уредник: Милан Радовановић

 

 

 

Монографија „Хидрогеографска студија реке Ђетиње“ је прва опсежна хидролошка студија, која проучава ову значајну притоку Западне Мораве. Резултати до којих се дошло имају теоријски и примењени значај у управљању, коришћењу и заштити вода у сливу Ђетиње.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_076_dragana_milijasevic_srp.pdf