Предња корица.

Хидрогеографска студија реке Скрапеж

Књига 74

Година издања:: 2009
Аутори: Јелена Ковачевић Мајкић
Уредник: Милан Радовановић

 

 

У студији је извршена детаљна анализа водности слива реке Скрапежа, са основним циљем који се огледа у изради комплетне и апликативне хидролошке студије. Скрапеж је ток који се одликује извесним неправилностима, као последица антропогеног утицаја, разливања великих вода и геолошког састава. На основу добијених података и методом регионалних анализа добијени су релевантни подаци, чиме је омогућено лакше приступање решавању водопривредних проблема, као и лакше управљање водама.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_074_jelena_kovacevic_majkic_srp.pdf